آنتی ایجینگ مویسچرایزربا SPF 30 | PA+++ Anti –Aging MoisturizerSPF 30 PA+++ (50ml)

مناسب پوست های چرب و کم آب مستعد آ کنه
تأمین رطوبت مورد نیاز پوست با بافت بسیار سبک
کنتـرل آ کنـه
ضـد آفتاب فاقـد چربـی و کنتـرل کننـده آ کنـه با بیشترین محافظت
جلوگیری از تخریب کلاژن و
DNAسلولی، ترمیم کننده خطوط
روش مصرف: صبح ها به تنهایی یا پس از هر یک از محصولات
درمانی، روی پوست تمیز صورت استفاده شود.