ادونس آکنـه اند رینکل ردیـوسـر Advanced Acne & Wrinkle Reducer (30ml)

سرم درمانی مناسب آ کنه بزرگسالان
برطرف کننده آ کنه های هورمونال و
معمولی و کاهش دهنده چروک ها و
خطوط ظریف پوست صورت
در کمترین زمان.
این محصـول فاقـد پارابـن و فاقـد گلوتـن و
مـورد تاییـد درماتولوژیست ها می باشد.
روش مصرف:روزانه یک تا دو بار روی پوست
تمیز صورت استفاده شود سپس از مرطوب
کننده مناسب استفاده شود.