ادونـس اکتیـو رادیانس با فرمولاسیـون جدیـد و اثرات شگفت انگیـز Advanced Active Radiance Serum(30 ml)

منـاسب انـواع پـوست


کاهش اثرات مخرب اشعه آفتاب تا 90برابر

جلوگیری از ایجاد لک مهارسنتز ملانین تا 80برابر


افزایش تولید کلاژن تا 60برابر (سفت کننده)

ایجاد شفافیت قابل ملاحظه در کمتر از یک هفته
بخصوص مناسب افراد سا کن در شهرهای آلوده

و افراد سیگاری

روش مصرف: صبح و شب روی پوست تمیز

صورت و گردن استفاده شود.

برای مشاهده بهترین نتیجه و بیشترین میزان جذب، یک

دقیقه با مصرف سایر محصولات فاصله داشته باشد.