اسپــری کلاریفایینــگ بــدن Clarifying Body Spray (125ml)

درمان، التیام و پیشگیری از بروز مجدد
جوش های روی سینه، بـازو و پشت بدن
با قابلیت اسپـری 360درجـه
روش مصـرف:
صبح و شب روی پوست تمیز بدن استفاده شود.