تایــم ریلیــز آکنـــه کلینزرTime Release Acne Cleanser (200ml)

مناسب پوست های چرب و کم آب
شوینده حاوی عوامل نرم کننده پوست و ضد آ کنه
روش مصرف: صبح و شب روی پوست مرطوب صورت با حرکات دورانی ماساژ داده، سپس

با اسفنج مرطوب و آب ولرم کاملا شسته شود.