دور چشـم ری- نیوئینـگ Renewing Eye Cream (15ml)

ضد پف و تیرگی
کاهش چروک های متوسط تا عمیق
سفت کننده وترمیم کننده پوست اطراف چشم
روش مصـرف: صبح و شب روی پوست تمیز اطراف
چشـم استـفاده شود.