سرم آبرسان روشن کننده لامینس Luminous Essence (50ml)

روشن کننـده و شفاف کننـده همــراه با آبرسانـی،
مناسب پوست ها ی کم آب و کدر
بهبود سفتی و قوام پوست
روش مصرف: به عنوان آب رسان در پوست های
دهیدراته زیر سرم پورسلین استفاده می شود و باعث
تقویت اثر سرم می گردد. در پوست های تیره و کم آب
گزینه مناسبی است.