ضد آفتاب ضد آب +++ SPF 30 | PA Water Resistant Sunscreen BroadSpectrum SPF 30 | PA+++ (125 ml)

منـاسب ورزشـکاران و افـراد با تعریـق زیـاد
ضدآفتاب بسیار قوی با بافت سبک، حاوی عوامل
ترمیم کننده و ضدچروک
مقاوم در برابر آب و تعریق (حفظ خاصیت ضدآب تا 80
دقیقه)
روش مصـرف:
20دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض نور خورشید
استفاده نموده و در صورت آفتاب شدید هر 2ساعت
تکرار شود.
منـع مصرف:
برای پوست های حسـاس و چـرب