فوم پاک کننــده و متعادل کننده پوست Daily Cleansing Foam (150ml)

اصلاح منافذ باز پوست
فوم دو کاره پا ک کننده+تنظیم
pHپوست
روش مصرف:
صبح و شب روی پوست مرطوب صورت با
حرکات دورانی ماساژ داده، سپس با اسفنج
شسته شود.
ًمرطوب و آب ولرم کاملا
منع مصرف:
پوست های خشک، دهیدراته و حساس