مرطوب کننده شب اسنشیال(C Essential-C Night Moisture (50ml

مرطوب کننده قوی و تامین کننده کلیه ترکیبات مغذی
مورد نیاز پوست در طول شب
تقویت کننده روند تشکیل سلول های جدید پوستی،
روشن کننده
روش مصرف: شب ها به تنهایی یا پس از هر یک از
محصولات درمانی، روی پوست تمیز صورت استفاده شود.
منع مصرف: پوست های حساس و مستعد آ کنه