کرم دور چشم اسنشیال (C) با++ SPF 15 / PA++ (15ml) Essential-C Eye Cream SPF 15 / PA

منـاسب انـواع پـوست
ضدتیرگی قوی
دارای فیلتر ضدآفتاب
ضدچروک پوست اطراف چشم
روش مصرف: هفته اول یک روز در میان به میـزان کم
زیر چشم ها سپس هر روز استفاده شـود.
منع مصرف: پلک بالا و چشم های حساس قابل استفاده بر روی

کرم های دور چشم شماره 2
َ مورد به عنوان ضد آفتاب دور چشم