شوینده اسنشیالEssential-C Cleanser (200ml) C

منـاسب انـواع پـوست


افزایش قابل توجه نرمی و لطافت پوست


پا ک کننده و روشن کننده


روش مصرف: صبح و شب روی پوست

مرطوب به صورت دورانی ماساژ داده و


ًسپس با اسفنج مرطوب و آب ولرم کاملا

شسته شود.

منع مصرف:پوست های حساس و خیلی خشک