سرم صورت(IWR) Intensive Wrinkle Reducerfor Face and Neck With Durian Cell Reform (30ml)

مناسب انواع پوست

سفت کننده پوست

درمان قوی خطوط و چروک های پوست تا%55در12هفته

روش مصرف: صبـح و شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود.