رپیـــد کـلاژن اینفیــوژن Rapid Collagen Infusion (30ml)

درمـان کـم آبـی پـوست

حاوی عوامل ضد چروک و کلاژن ساز

افزایش دهنده حالت ارتجاعی پوست

با قدرت نفوذ زیاد تا عمق پـوست

بازکننده خطوط صورت در عرض 2ساعت، به همین

دلیل گزینه مناسبی جهت پایه آرایش می باشد.

روش مصرف: صبح یا شب روی پوست تمیز صورت

استفاده و سپس مرطوب کننده مناسب نوع

پوست استفاده شود.

منع مصرف: پوست های چرب